Steg 1 – Rengöring
Rengör med den medföljande stålborsten på och omkring ytorna som skall lödas. Se till att borsten inte smutsas ner med järnspån eller fett.

Blästrade ytor fungerar bra förutsatt att lödningen görs omgående efter blästringen

Steg 2 – Upphettning
Värm godset jämt genom att röra lågan över ytan tills Techno-Weld-staven smälter vid kontakt med arbetsytan utanför lågan (dvs när godset är 380° C).

Steg 3 – Förtenning
Täck ytorna som skall lödas med ett tunt lager techno-weld. Arbetsstycket måste vara tillräckligt varmt så att Techno-Weld-materialet bildar en silverliknande yta.

Ett tunt lager aluminiumoxid kommer att bildas mellan Techno-Weld-materialet och fästytan. Den smälta Techno-Welden kan tränga igenom detta oxidlager genom att temperaturen ökas men det är att föredra en kontrollerad genomträngning med hjälp av stålstaven.

Dra staven genom den smälta Techno-Welden några gånger för att upplösa oxidlagret. Techno-Welden kommer då att tränga ner under oxidlagret och förena sig med aluminiumet.

Steg 4 – Sammanfogning
Fixera ytorna mot varandra. Om de har olika tjocklek värm den tjockaste så att värmen sprider sig till den tunnare. När aluminiumet nått arbetstemperatur och de förtennade ytorna börjar smälta värmer du lite runt om fogen för att vara säker på att hela ytorna når rätt temperatur (380° C).

Steg 5 – Kylning
Lödningen härdar på några sekunder och kan bearbetas omgående. Doppa inte i vatten för att påskynda kylningen och arbeta heller inte där det är mycket kallt. Snabb avkylning gör fogen skör. Bästa resultat uppnås vid arbete i rumstemperatur utan kalldrag och långsam kylning av materialet.

Steg 6 – Slutbehandling
Techno-Weld kan slipas, borras, gängas, målas eller pläteras. Techno-Weld kan inte eloxeras.

Blir du inte nöjd med resultatet kan materialet återupphettas och omarbetas.

(En utförligare steg för steg-instruktion följer med start-kitet och refillen)

Se instruktionsvideos med engelskt tal