PERSONUPPGIFTSPOLICY
Techno-Weld Swedens mål är att alla, vars personuppgifter behandlas av oss , ska känna sig säkra på att deras personliga integritet respekteras och att tillräckliga ansträngningar görs för att skydda de personuppgifter som lämnats till oss. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Behandling är all hantering av uppgifterna, från att de samlas in eller tas emot tills att de inte längre finns kvar. Denna policy beskriver när och varför vi samlar in, använder och delar personlig information om personer som besöker vår webbplats www.techno-weld.se.

VAD STYR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER?
Hanteringen av personuppgifter ska ske utifrån gällande lagstiftning för området. Personuppgiftslagen ersätts från den 25:e maj 2018 av en ny EU-förordning, Dataskyddsförordning (EU) 2016/679, med kompletterande lagar. Förordningen gäller direkt som lag i alla medlemsländer.

INSAMLING AV INFORMATION
Vi samlar in information från dig när du använder vår webbplats oavsett om du gör ett köp eller inte.

För E-handel och kortbetalning använder vi PayPals E-handelslösning och transaktionen lyder då under PayPals mycket strikta sekretesspolicy. Techno-Weld Sweden tar inte emot några uppgifter om ditt PayPal konto eller ditt kredit-/betalkort. Läs om PayPal sekretesspolicy här.

Från alla köp lagrar vi ditt namn, din adress och din e-postadress. För kreditköp mot faktura lagras även ditt person- eller organisationsnummer.

Vi använder oss av Googles annonstjänster vilket innebär att vi automatiskt tar emot information från din dator inklusive din IP-adress. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

ANVÄNDNING AV INFORMATION
Den information vi samlar in från dig kan användas för att:
Leverera beställd vara, att kontakta dig via e-post i syfte att hjälpa dig med råd om användning av våra produkter eller informera dig om nyheter om våra produkter och tjänster.

UTLÄMNANDE TILL TREDJE PART
Vi säljer inte eller på annat sätt överför personlig identifierbar information till utomstående. Detta gäller dock inte myndigheter eller annan betrodd part om vi anser det nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot illegala aktiviteter.

INFORMATIONSSKYDD
Alla personuppgifter lagras i säker miljö och vi vidtar alla rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Techno-Weld Swedens kunduppgifter finns endast lagrade på en dator och en backupdisk som båda skyddas av lösenord som ändras ofta.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER
Techno-Weld.se kan innehålla länkar till andra webbplatser för exempelvis videoklipp, eller artiklar. När du klickar på länken besöker du den andra webbplatsen och där gäller den webbplatsens integritetspolicy. Vi markerar tydligt på hemsidan att det är en länk som du aktivt måste klicka på för att komma till den andra hemsidan.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN?
Personuppgiftsansvarig (PuA) för behandling av dina personuppgifter är Anders Pettersson (Techno-Weld Sweden är Anders Petterssons enskilda firma). Personuppgiftsansvarig är den som har ansvaret för behandlingen och bestämmer ändamål och medel. Personuppgiftsansvarig ska se till att lagen följs, informera de personer vars personuppgifter behandlas.

SAMTYCKE
Genom att använda www.techno-weld.se godkänner du denna policy för integritet och personuppgiftshantering.