Låg temperatur och låg kostnad

Techno-Weld används med ungefär samma teknik som vanlig mjuklödning. Därmed behövs inte den skicklighet och dyra utrustning som annars krävs för svetsning av aluminium.

Arbetsstycket eller ytan som skall lödas behöver bara tillräcklig värme för att nå en temperatur av 380° C. Detta uppnås med en värmekälla anpassad till arbetsstyckets storlek t ex en gasolbrännare eller acetylensyrgas-brännare. För att få upp en bakgrundsvärme i ett större arbetsstycke kan en vanlig ugn eller en större brännare användas.

Man behöver inte höja temperaturen farligt nära själva aluminiumlegeringens smältpunkt. Därmed undviks risken för deformation, sprickbildningar och att ytterligare förstöra materialet man skall laga. Ren aluminiums smältpunkt är 660°C, legeringar 500-600°C och aluminiumgjutgods ca 540°C.

Låg temperatur är särskilt fördelaktigt när man arbetar med tunt gods (<1 mm), t. ex. kylare och AC-anläggningar i fordon.

Se tips lödning av aluminiumkylare

Inget flussmedel och fritt från korrosion

Processen kräver inget flussmedel och är därmed fri från giftig rök. Techno-Weld loden har en praktiskt taget obegränsad lagringstid förutsatt att de förvaras relativt torrt. Techno-Welds legering har en sammansättning som minimerar den galvaniska korrosion som alltid förekommer när man sätter samman två olika metaller (se även frågor och svar).

Omfattande tester bl a av Reynolds Aluminium visar att Techno-Weld är mycket motståndkraftigt mot korrosion. Techno-Welds legering har en sammansättning som förhindrar galvanisk korrosion som normalt förekommer vid lödning av aluminium.

Mycket starka fogar

Tester på plåtar av aluminium/kopparlegering (serie 2000) med överlappande fog visar en böjhållfasthet på ca 90% av originalmaterialet att jämföras med ca 70% för en konventionell svets. Fogar kan göras lika starka eller starkare än legeringen som bearbetats, notera dock att fogens design spelar en viktig roll. Originallegeringens sammansättning (t ex väldigt mycket kisel) kan påverka hållfastheten negativt.

Tekniska data:

  • Brottgräns: >345N/mm2
  • Böjhållfasthet: >310N/mm2
  • Hårdhet (BHN): 97Kg/mm2
  • Värmeexpansion: 0,000762mm/°C (25-105oC)
  • El. ledningsförmåga: 24,9% av koppar

Mångsidigt

Techno-Weld fungerar effektivt på praktiskt taget all sorts aluminium, aluminium-legeringar (även kiselhaltiga) och specialföreningar med aluminium som duraluminium, dural, birmabrite och zinkbaserade legeringar. Förutom sammanfogning är Techno-Weld mycket lämpligt till att bygga upp saknad metall. Techno-Weld är baserat på zink som är hårdare än aluminium vilket är en fördel bl a vid gängning.

Techno-Weld säljs i Standardkit och Mini kit
STANDARDKIT
# 6 st lod i längder om 250 mm och ca 3,2 mm (1/8″) tjocka
# Stålborste att göra rent med (endast i Stardardkit)
# Stålstav till att skrapa bort oxid (flussmedel behövs inte)
# Steg för steg instruktion på svenska (norsk eller engelsk fås på begäran)

MINI KIT
# 2 st lod i längder om 250 mm och ca 3,2 mm (1/8″) tjocka
# Stålstav till att skrapa bort oxid (flussmedel behövs inte)
# Steg för steg instruktion på svenska

Beställning

Tester

“…lodet fungerar bra och är ett alternativ till vanlig hårdlödning av aluminium med flussmedel. Man slipper giftiga kemikalier och ångor och man riskerar inte lika lätt att smälta ned arbetsstycket.”
Citatet är hämtat från Allt om Hobby nr 3 1999.

“Utan några speciella förkunskaper i svetsteknik kan faktiskt vem som helst laga aluminium med bra resultat. Allt du behöver är en gasolbrännare och Techno-Welds speciella materialsats. Vi testade tekniken genom att laga en avslagen kylfläns på en gammal oljefilterburk och blev överraskade av resultatet.”
Citat från Allt om MC nr 2 1997.

Tomas Moritz på MC-Folket var skeptisk när han skulle laga en motorkåpa till en gammal race-hoj men medger efter testet att Techno-Weld fungerade över förväntan och helt klart är ett alternativ till att köpa nya delar. I MC-Folket nr 3 1997 skriver han bl a “Hållfastheten på vår lagning verkade vara tillfredställande, även efter avancerade hållfasthetsprov med en rörtång.”