Lennart i Mölndal ska tillverka ett custom-insug till sin Porsche 930

Först gjorde han en skiss och kontaktade sedan Techno-Weld för råd.
(Jag brukar göra en mall i papp)

Svårigheterna med att löda en sådan här konstruktion med många fogar är flera
Gigga ihop kostruktion kan i sig vara knepigt
Plåten kan slå sig lite när man löder en sida och då ligger en annan sida inte an som den ska
Lödningen på en sida kan smälta när man löder nästa sida

Mitt råd blev att först vika falsar om ca 5mm och popnita ihop hela konstruktionen innan lödning. Materialet är aluminiumplåt 1,5 mm.

Nu är det enkelt att löda alla fogar

Vill Lennart inte låta nitarna sitta kvar värmer han först dit lite lod runt varje nit. Sedan borrar han ut en nit i taget för att värma och täcka hålet med lod innan han tar nästa nit.

Nästa steg blir att löda fast inlopp och utlopp som Lennart låter en verkstad svarva.