1. En vanlig fråga från industriella användare är hur den galvaniska korrosionen påverkar en fog av Techno-Weld?

Svaret är att tyvärr finns det inga vetenskapliga tester om just detta. Techno-Weld Ltd har sålt materialet sedan 1992. I Storbritannien finns idag många industriella användare och Techno-Weld har distribuerats bl a genom BOC (British Oxygen Company). BOC som är en av Europas största leverantörer av svetsutrustning har gjort omfattande prover av Techno-Weld. Hitintills har inga problem med galvanisk korrosion uppdagats.

Teoretisk blir det en viss reaktion när man sammanfogar olika metaller men problemet torde inte vara större än när man använder en stålbult i aluminiumgods. Vad vi erfar är frågan för alla utom möjligen för flygindustrin endast av akademiskt intresse. Risken för galvanisk korrosion är i vart fall mindre vid zinklödning än vid mjuklödning med tennbaslod.

2. Blir fogen/fyllningen porig?

Nej, Techno-Weld består ju mest av zink vilket är ett tätare material än t ex pressgjuten aluminium. Lödning är också en långsam metod jämfört med svetsning, d v s tillsatsmaterialet är smält under en längre tid när du löder än nar du svetsar. Detta innebär att luft har tid på sig att försvinna och du får en mindre porig fog.

3. Kan man löda med Techno-Weld i en avgasport?

I samband med trimning av motorer vill man ibland ändra avgas- portarnas utformning. Detta torde vara ett av de hetaste ställena på en motor. På grund av det trånga utrymmet är det ofta omöjligt att komma åt med en konventionell svets.

Mikael Blixt Racing i Nyköping har använt Techno-Weld till just det på motorer till Speedwaymotorcyklar. Efter hård testkörning har motorerna demonterats och ingen demolering av den klack som byggts upp i avgasporten kunde ses.

4. Ytbehandling?

Lackeras?

– Ja, samma lacker som till aluminium

Kromas?

– Ja

Eloxeras?

– Nej bara om man först nickelpläterar

5. Blir det lika starkt som om man svetsar?

Ja faktiskt blir det minst lika starkt som originalmaterialet förutsatt att fogen är riktigt gjord.

6. Kan man utnyttja kapillärverkan och fylla en spricka?

Teoretisk lär det gå genom att höja temperaturen nära aluminiumlegeringens smältpunkt. Vi rekommenderar dock att du i stället använder flussmedelbelagd aluminiumlod om du inte kan komma åt att skrapa hål på oxidskiktet. Det går också utmärkt att lägga Techno-Weld utanpå sprickan och få den tät om du kan acceptera att reparationen syns.

7. Kan man reparera en spricka i motorn utan att demontera den?

Nej, värmen blir för hög för packboxar och andra komponenter som inte är av metall. Risken är stor att du förstör mer än du reparerar. Gör rent med aceton och lägg på Leak-Fix från Plastic Padding. Det brukar hålla säsongen ut. Notera att aceton avlägsnar olja och fett mycket bättre än t ex thinner.

8. Vilka verktyg behövs förutom en Techno-Weld sats?

En Gasol- eller acetylensyrgas- brännare, själv använder jag Primus brännarmunstycke 8720 och 8725. Speciellt för större arbetsstycken är det till stor hjälp med ytterligare en värmekälla som hjälper till att hålla en jämn värme på arbetsstycket. Vi använder en bänkspisplatta med en marmorskiva på. Har du ingen spisplatta eller liknande räcker det att lägga arbetsstycket på en stenskiva som bevarar värmen från gaslågan.

Vid sammanfogning behöver du eventuellt gör någon form av jigg som håller bitarna fixerade vid varandra när du värmer. Ett par svetstänger brukar fungera bra som jigg och är ganska billiga. En gammal ugnspanna fylld med småsten (singel) kan fungera bra både för att bevara värmen och fixera arbetsstycken.