Ingvar i Habo:
Sändaramatör med signalen SM6CBQ.

Antennen har suttit uppe sedan 2015. Under det senaste året har antennen flyttat sig i frekvens vilket är speciellt ogynnsamt för sändaren.
Antennen är köpt från England och det medföljde ett speciellt grafitfett som smörjdes i rörskarvarna. Tyvärr så är rören nu invändigt
kraftigt oxiderade efter 5 år uppe i masten så fettet fungerar inte längre.

När jag talade med firman i England så erkände de att det kan bli problem över tid. De föreslog att
jag skulle göra en punktlödning vid varje skarv för att få ordentlig elektrisk förbindelse.

Efter lite övning gick det att löda med Techno-Weld utan större problem. Det blev något hundratal lödningar på antennen.
Antennen har suttit uppe i några månader och fungerar utmärkt. Nu är det inte längre några problem med de
elektriska förbindningarna i elementen m.m.

 

Beställning