Så här fungerar Techno-Weld metoden

Först måste två kategorier aluminiumlegeringar skiljas åt då de kräver helt olika tekniker:

  1. Legeringar med smältpunkt över 410° C (dessa kan bearbetas med Techno-Weld)
  2. Legeringar vars smältpunkt är nära Techno-Welds (380° C – 410° C)
    (Legeringar med smältpunkt under Techno-Welds kan ej bearbetas med Techno-Weld)

Aluminiumlegeringar i plåt, rör och pressade profiler tillhör nästan undantagslöst den första kategorien. Gjuten aluminium i t ex motorer tillhör också vanligen den första kategorien men det finns undantag.

Legeringar med låg smältpunkt består vanligen av en stor andel zink blandat med aluminium, andra legeringar kan också ha används som utfyllnad. Dessa legeringar har normalt en mörkare grå färg och är proportionellt tyngre än legeringar av huvudsakligen aluminium. Andra legeringar med låg smältpunkt är de som innehåller en stor del magnesium, de är lättare än legeringar med mest aluminium men har ungefär samma färg. För dess låga vikt och hållbarhet förekommer magnesium ofta på extrema tävlingsfordon.

Det är inte alltid lätt att ockulärt avgöra vilken kategori en viss legering tillhör. Vid tveksamma fall får man testa smältpunkten på ett provbit av det som skall bearbetas jämfört med en provbit Techno-Weld. Testet beskrivs närmare i bruksanvisningen till Techno-Weld.

Aluminiumlegeringar med smältpunkt över 410° C

Det är för dessa Techno-Weld främst är avsedd att användas till. Först rengörs godset med den medföljande borsten med borst av rostfritt stål för att avlägsna spån från annan metall som kan ha kommit dit vid bearbetning (från fil, borr, slip etc). Olja i måttlig mängd påverkar inte processen.

Godset hettas upp till 380° C varefter Techno-Weld smältes mot godset. Techno-Weld ligger nu i form av en smälta ovanpå lagret av aluminiumoxid som alltid finns på aluminium oavsett hur rengjord ytan är.

Aluminiumoxiden bryts genom att skrapa den medföljande staven av rostfritt stål i smältan (eller glasborste, ultraljud etc). När oxidhinnan är bruten kan Techno-Weld reagera med aluminiumlegeringen i godset. Bl a bildar magnesiumet i Techno-Weld magnesiumoxid vilket förhindrar ny oxidering. Reaktionen alstrar värme som smälter lite av aluminiumet till en ny legering som bildar en mycket stark fog. Reaktionen pågår en kort stund tills dess att temperaturen sjunkit under 380° C eller tills Techno-Weld blir utspätt av den nya legeringen.

Skall två bitar sammanfogas görs likadant med båda bitarna varefter de preparerade ytorna fixeras vid varandra och smältes samman. Om saknad metall skall byggas upp kan ytterligare Techno-Weld smältas med lågan i den tidigare preparerade ytan.

Legeringar med smältpunkt 380° C till 410° C

För legeringar med låg smältpunkt kan Techno-Weld användas som tillsatsmaterial med i princip samma teknik som för normal smältsvetsning.

Godset värms först till ca 200° C i en ugn eller med en bred/fluffig gaslåga, ett par droppar olja kan användas som temperaturindikator, när oljan börjar ryka har godset nått ungefär rätt temperatur.

Sedan smältes godsets ytskikt med en spetsig låga, den medföljande stålstaven kan användas för att känna när ytan blir mjuk. När godsets yta smälts kan Techno-Weld tillsättas genom att smälta lod direkt i lågan.

Var Techno-Weld metoden inte är lämplig

Komponenter som utsätts för mycket höga temperaturer (över 380° C) kommer att smälta eller i vart fall deformera Techno-Weld. Eftersom aluminium leder bort värme mycket snabbt är det svårt att värma bara det område som skall repareras utan att smälta godset, därför lämpar sig traditionell TIG- eller MIG-metod ofta bättre till stora komponenter eller långa svetsar.

Se steg för steg instruktion på svenska

Se instruktionsvideos med engelskt tal